โปรโมชั่น


ราคาพิเศษสำหรับการขนส่งสินค้านำเข้าจากประเทศจีน และการส่งออกสินค้าไปยังยุโรปกับอเมริกา

บริการให้คำแนะนำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ดังต่อไปนี้

  • การหาตลาดสำหรับส่งออกสินค้า รวมถึงโรงงานผู้ผลิตสินค้า
  • การหาสินค้าสำหรับนำเข้า รวมถึงการตลาดภายในประเทศ
  • การจัดตั้งบริษัทและระบบการบัญชี
  • ความเข้าใจต่างๆ สำหรับเทอมการซื้อขาย และเอกสารต่างๆ
  • หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนต่างๆ