บริการของเรา

เราให้บริการครบวงจรในธุรกิจเฟรทฟอร์เวริดเดอร์

โดยเราให้บริการได้ตามความต้องการของลูกค้าทั้งหมด ด้วยประสบการณ์อย่างยาวนานของเราในธุรกิจนี้ ทำให้เราสามารถให้บริการได้ด้วยราคาที่ดีที่สุดต่อลูกค้าทุกท่าน ทั้งการขนส่งทางเรือและการขนส่งทางเครื่องบิน

บริการขนส่งทางเรือ / ส่งออก & นำเข้า

บริการขนส่งทางเรือของเราประกอบด้วย :
 • บริการขนส่งทางเรือทั้งแบบเต็มตู้ และแบบไม่เต็มตู้
 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริการด้านให้คำแนะนำเอกสารส่งออกและเอกสารนำเข้า
 • บริการขนส่งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศและในประเทศ
 • บริการขนส่งแบบโครงการพิเศษ
 • บริการกระบวนการศุลกากรทั้งส่งออกและนำเข้า
 • บริการประกันสินค้า
 • บริการจนถึงหน้าประตูผู้ส่งและผู้รับ

บริการขนส่งทางเครื่องบิน / ส่งออก & นำเข้า

บริการขนส่งทางเครื่องบินของเราประกอบด้วย :

 • บริการขนส่งสินค้าทั้งส่งออกและนำเข้าโดยปลายทางและต้นทางจากสนามบินทั่วโลก
 • บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ
 • บริการกระบวนการศุลกากรทั้งส่งออกและนำเข้า
 • บริการขนส่งสินค้าทั่วไป และสินค้าผักผลไม้ และอาหารแช่แข็ง
 • บริการขนส่งเพื่อจัดแสดงนิทรรศการในต่างประเทศและในประเทศ
 • บริการจนถึงหน้าประตูผู้ส่งและผู้รับ

บริการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน สำหรับเขต CLMV

ดังที่ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางของการค้าในเขต Greater Mekong subregion (GMS)

เราจึงให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ ได้พัฒนาระบบการขนส่งระหว่างชายแดนที่เราได้ให้บริการอยู่ ทั้ง กัมพูชา , ลาว , พม่า และ เวียดนาม อีกทั้งยังได้ขยายการให้บริการระหว่างชายแดนของเราไปยัง จีน และ มาเลเซีย