บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ

ราคาถูกพิเศษ บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำทุกขั้นตอนเอกสารการส่งออกนำเข้าสินค้า

บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ การตลาดและช่องทางค้าขายกับต่างประเทศ เพียงติดต่อ RESONA FREIGHT LOGISTICS CO., LTD. แล้วการค้าขายระหว่างประเทศ จะเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณทันที

บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด

บริการขนส่งสินค้าต่างประเทศ บริษัท เรโซน่า เฟรท โลจิสติกส์ จำกัด เป็นบริษัทซึ่งพยายามพัฒนาสู่ความเป็นผู้ให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศอย่างครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ เราสามารถให้บริการได้ทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน กระบวนการศุลกรกรทั้งนำเข้าและส่งออก รวมถึงการขนส่งภายในประเทศ เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดและรวดเร็วต่อลูกค้าทุกท่าน
รวมถึงเรายังสามารถให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างชายแดน การขนส่งพิเศษเฉพาะโครงการ และการขนส่งแบบเบ็ดเสร็จจากผู้ส่งสินค้าต้นทางจนกระทั่งถึงผู้รับสินค้าปลายทาง โดยอาศัยเครื่องข่ายบริษัทผู้ให้บริการของเราซึ่งมีอยู่ทั่วโลก

บริการของเรา

ส่งออก : การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ LCL / FCL & พิธีการศุลกากรส่งออก
นำเข้า : การขนส่งทางทะเลและทางอากาศ LCL / FCL & พิธีการศุลกากรนำเข้า

บริการแบบถึงหน้าประตูบ้านผู้ส่งและผู้รับ

การขนส่งทางอากาศและทางทะเล

บริการขนส่งสินค้าแบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์

ส่งของข้ามพรมแดน

บริการเดินพิธีการศุลกากรส่งออก

บริการเดินพิธีการศุลกากรนำเข้า